L’Agència de Residus de Catalunya, l’Associació de Cadenes Espanyoles de Supermercats (ACES), l’Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució (ANGED), l’Associació Espanyola de Distribuïdors, Autoserveis i Supermercats (ASEDAS), la Confederació Espanyola de Comerç (CEC), la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), el Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya (CEDAC), l’Associació Espanyola de Fabricants de Bosses de Plàstic (AEFBP) i la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) constitueixen formalment la Comissió Tècnica d’aquest acord i declaren que ja està disponible tota la informació sobre el “Pacte per la Bossa” en la pàgina web de l’ARC, així com les dades de les entitats que el formen i un telèfon de contacte per a resoldre qualsevol dubte. S’informa que el Ministeri de Medi Ambient està a punt de llançar una campanya sobre la reducció de bosses de plàstic. Es reconeix la seva bona voluntat, però no s’està d’acord amb l’estratègia a seguir. També s’aprofita l’avinentesa per expressar el desig de rebre més recolzament per part de les Administracions en matèria de comunicació.
Tanmateix, es comunica que s’han dut a terme campanyes de sensibilització consistents en la promoció del cistell de la compra, la distribució de bosses de tela gratuïtes o accions de descompte en el cobrament del cost de la bossa i s’han instaurat mesures d’eliminació del lliurament de l’entrega gratuïta de les bosses de plàstic, així com la utilització de bosses compostables, la formació de treballadors i clients, les campanyes d’informació i distribució de material en les línies de caixa o també la promoció del servei a domicili. Tot i així, l’objectiu no consisteix en fer desaparèixer la bossa de plàstic al 100%, ja que està avalada pel registre sanitari i no comporta cap problema el fet que el menjar estigui en contacte directe amb el plàstic. Es dóna compte de les accions dutes a terme per la CCC, CEDAC i de les adhesions rebudes a l’ARC fins el moment per part d’ANGED i en concret de El Corte Inglés, Carrefour i Alcampo, així com 8 adhesions corresponents a CEDAC.
Les bosses oxobiodegradables són bosses d’un sol ús i no s’han de publicitar per a ser les adequades per a la recollida de matèria orgànica, ja que s’ha demostrat que el material no és compostable. A continuació s’explica quina és la gestió de la FORM dels residus municipals a Catalunya, així com l’impacte de les bosses de plàstic en l’esmentada recollida. Com que la utilització de les bosses comporta problemàtiques diverses en les instal·lacions del tractament de la FORM, i un cop vist que és necessari realitzar inversions en maquinària especifica per a eliminar les bosses de plàstic, es proposa elaborar un llistat d’establiments que distribueixin bosses compostables, acords voluntaris amb ajuntaments, contractes amb distribuïdores locals i la substitució de la bossa de plàstic per la compostable per a mitigar aquesta problemàtica.